The Orange Door

Thai

  

The Orange Door คืออะไร?

The Orange Door เป็นวิธีการใหม่ในการช่วยเหลือให้สตรี เด็ก และคนวัยหนุ่มสาว ซึ่งประสบความรุนแรงในครอบครัว และครอบครัวซึ่งต้องการได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดูแลเด็กหรือคนวัยหนุ่มสาว เข้าถึงบริการต่างๆคุณไม่จำเป็นต้องมีจดหมายส่งตัวในการขอรับความช่วยเหลือและความสนับสนุนผ่านทาง The Orange Door 

The Orange Door สามารถทำอะไรให้ฉันได้บ้าง?

โปรดติดต่อ The Orange Door หาก:
 • คุณถูกคนใกล้ชิด เช่นคู่ชีวิต สมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมบ้าน หรือ ผู้ดูแล ทำร้าย ควบคุม หรือทำให้คุณรู้สึกหวาดกลัว
 • คุณกำลังประสบความลำบากต่อการปกครองบุตรเนื่องจากความขัดแย้งในครอบครัว ปัญหาการเงิน การเจ็บป่วย การติดยาเสพติด ความทุกข์โศก หรือความอ้างว้างโดดเดี่ยว
 • คุณมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กหรือของคนวัยหนุ่มสาว
 • คุณมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเพื่อนหรือของสมาชิกในครอบครัว
หากคุณเป็นผู้อพยพมาอยู่ใหม่หรือเป็นผู้ลี้ภัย หรือไม่มีที่อยู่อาศัยถาวร เรายังอาจสามารถช่วยเหลือคุณได้ อย่ากลัวเรื่องการขอความช่วยเหลือเพราะสถานภาพการเป็นผู้อพยพของคุณ  นี่เป็นคำแนะนำที่ให้ฟรี   แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ The Orange Door ทราบว่าคุณต้องการปรึกษาหารือทางโทรศัพท์หรือมาพบด้วยตัวเอง  


ฉันต้องการล่าม  

แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริการทราบหากคุณต้องการล่าม  แจ้งให้บริการทราบเรื่องต่อไปนี้:  
 • หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
 • ภาษาของคุณ
 • เมื่อไรที่ทางเจ้าหน้าที่จะสามารถโทรถึงคุณโดยปลอดภัย
ล่ามจะโทรกลับมาหาคุณ

The Orange Door เป็นบริการที่ทำไว้สำหรับฉันหรือ?

The Orange Door ยินดีต้อนรับคนทุกวัย ทุกเพศ ทุกรสนิยมทางเพศ และ ทุกความสามารถ เราให้ความเคารพนับถือต่อวัฒนธรรมและศาสนาทั้งมวล โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าคุณต้องการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ชายหรือหญิง  The Orange Door ดำเนินงานร่วมกับบริการหลากวัฒนธรรม แอลจีบีทีไอ (LGBTI) และบริการคนพิการ เพื่อสนองตอบความต้องการนานาประเภทของแต่ละบุคคลและครอบครัว

The Orange Door ตั้งอยู่ที่ไหน?

ค้นหาจากที่ตั้งหรือรหัสไปรษณีย์เพื่อหาบริการในท้องที่ของคุณ

The Orange Door เปิดทำการเวลาไหน?

The Orange Door เปิดทำการระหว่าง 9 น. ถึง 5 น. จันทร์ถึงศุกร์ (ปิดทำการในวันหยุดสาธารณะ)


ฉันควรไปที่ไหนถ้า The Orange Door ไม่เปิดทำการ?

นอกเวลาทำงาน โปรดติดต่อบริการต่อไปนี้:
 • บริการส่งตัวสำหรับเพศชาย โทร 1300 766 491 (8 น. – 9 น. จันทร์ – ศุกร์ และ 9 น. – 5 น. เสาร์และอาทิตย์) (ที่ปรึกษาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว ข้อมูล และบริการส่งตัว)
 • เซฟ สเต็ปส์ คือบริการช่วยเหลือผู้รับเคราะห์จากความรุนแรงในครอบครัว 1800 015 188 (24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วัน ) คุณสามารถอีเมลเซฟ สเต็ปส์ หรือใช้บริการสนับสนุนเว็บแช็ท ของพวกเขา   
 • สายช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม (สำหรับผู้ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมและผู้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่ชาย) 1800 819 817 (8 น. – 11 น., ทุกวัน)
 • สายทำร้ายทางเพศฉุกเฉินสำหรับผู้รับเคราะห์จากการถูกทำร้ายทางเพศ 1800 806 292 (24 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 7 วัน) 

หากคุณหรือผู้หนึ่งผู้ใดตกอยู่ในอันตรายกระทันหัน โปรดโทรเลขศูนย์สามตัว  (000) เพื่อขอความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน