The Orange Door

Persian

The Orange Door چیست؟

The Orange Door راهی جدید برای دسترسی به خدمات برای زنان، کودکان و جوانانی است که خشونت در خانواده را تجربه می کنند و خانواده هایی که نیاز به حمایت در مورد مراقبت از کودکان و جوانان دارند. 
برای دسترسی به کمک و حمایت، نیازی نیست که به The Orange Door معرفی شده باشید.
 

The Orange Door چه می تواند برای من بکند؟  با 

The Orange Door تماس بگیرید اگر:
  • فردی نزدیک به شما ، به  شما آسیب می رساند، کنترل  می کند یا می ترساند، به عنوان مثال شریک زندگی تان، فردی ازخانواده، هم خانه ای یا مراقب تان
  • برای انجام وظایف والدینی خود به دلیل درگیری خانوادگی، مسایل مالی، بیماری، اعتیاد، اندوه یا منزوی بودن مشکل دارید
  • نگران امنیت و سلامتی کودک یا جوانی هستید 
  • نگران امنیت دوست یا عضوی از خانواده هستید.
 
اگر مهاجر یا پناهنده هستید یا اقامت دایم ندارید، باز هم می توانیم کمک تان کنیم. به دلیل وضعیت مهاجرتی خود نگران اینکه درخواست حمایت بکنید، نباشید. 
این خدمات رایگان هستند. 
 چنانچه ترجیح می دهید در مورد وضعیت خود از طریق تلفن یا به صورت حضوری گفتگو کنید، مددکارانOrange Door  را مطلع نمایید. 

نیاز به مترجم شفاهی دارم 

اگر نیاز به مترجم شفاهی دارید، به خدمات اطلاع بدهید.
موارد زیر را به خدمات اطلاع بدهید:
  •  شماره تلفن تان
  •  زبان تان  
  •  زمانی که برای تماس با شما امن است.  
 یک مترجم شفاهی بعد با شما تماس می گیرد.  
 

The Orange Door خدماتی مناسب برای من است؟

The Orange Door پذیرای افراد از هر سن، جنسیت، تمایلات جنسی و توانایی است. به همه تمایلات فرهنگی و مذهبی  احترام گذاشته می شود. اگر ترجیح
می دهید با مددکار مرد یا زن کار کنید، به مددکار اطلاع بدهید.
The Orange Door با خدمات چند فرهنگی، خدمات برای افرادی که همجنس گرا، دو جنسه، ترانس و/ یا بین جنسی (LGBTI) هستند، خدمات برای افراد معلول کار می کند تا نیازهای گوناگون افراد و خانواده ها را برآورده کند.
کارکنان درباره گزینه ها به شما اطلاعات می دهند و شما را به خدمات مورد نیازتان مربوط می کنند. 
 

The Orange Door خدماتی مناسب برای من است؟ 

The Orange Door پذیرای افراد از هر سن، جنسیت، تمایلات جنسی و توانایی است. به همه تمایلات فرهنگی و مذهبی  احترام گذاشته می شود. اگر ترجیح می دهید با مددکار مرد یا زن کار کنید، به مددکار اطلاع بدهید.
The Orange Door با خدمات چند فرهنگی، خدمات برای افرادی که همجنس گرا، دو جنسه، ترانس و/ یا بین جنسی (LGBTI) هستند، خدمات برای افراد معلول کار می کند تا نیازهای گوناگون افراد و خانواده ها را برآورده کند.  
کارکنان درباره گزینه ها به شما اطلاعات می دهند و شما را به خدمات مورد نیازتان مربوط می کنند.
  

Orange Door کجاست؟ 

 برای پیدا نمودن خدمات محلی خود  بر اساس مکان یا کدپستی جستجو نمایید

The Orange Door چه زمانی باز است؟ 

The Orange Door روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 9 صبح تا 5 بعد از ظهر باز است (تعطیلات عمومی بسته است).
 

وقتی The Orange Door تعطیل است من باید کجا بروم؟  

با خدمات زیر در خارج از این ساعات اداری تماس بگیرید:
  •  خدمات ارجاع مردان (Men’s Referral Service) به شماره 491 766 1300 (8 صبح تا 9 شب روزهای دوشنبه تا جمعه و 9 صبح تا 5 بعد از ظهر روزهای شنبه و یکشنبه) (مشاوره تلفنی خشونت در خانواده ، اطلاعات و خدمات ارجاعی برای مردان)
  •  خط تلفنی Victims of Crime (برای تمامی قربانیان جرایم و مردان بزرگسال قربانی خشونت در خانواده) شماره:817 819 1800 ( 8 صبح تا 11  شب، همه روزه)  
  •  خط تلفن اضطراری آزار جنسی برای قربانیان آزار جنسی 292 806 1800 (24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته) می باشد.  

 اگر شما یا کس دیگری در معرض خطر فوری هستید ، به شماره سه صفر (000) برای کمک  در موارد اضطراری زنگ بزنید.