The Orange Door

Bosnian

Šta je The Orange Door? 
The Orange Door je novi način pristupa uslugama za žene, djecu i mlade osobe koje prolaze kroz nasilje u porodici, kao i porodice kojima je potrebna podrška kod brige za djecu ili mlađe osobe. Da biste došli do pomoći i podrške koju pruža organizacija The Orange Door, ne treba vam preporuka.  

 
Kako mi organizacija The Orange Door može pomoći?
Kontaktirajte The Orange Door: 
 •  ako vas neko, na primjer vaš partner, član porodice, sustanar ili staratelj muči, kontroliše ili zastrašuje 
 •  ako vam je teško brinuti se za djecu zbog svađe u porodici, finansijskih problema, bolesti, ovisnosti, žalosti ili izolacije 
 •  ako vas brine sigurnost i dobrobit djeteta ili mlađe osobe 
 •  ako vas brine sigurnost prijatelja ili člana porodice. 
Ako ste doseljenik ili izbjeglica ili nemate vizu za stalni boravak, svejedno vam možemo pomoći. Nemojte se bojati potražiti pomoć zbog vašeg doseljeničkog statusa. 
Naše su usluge besplatne. 
Recite službenicima organizacije The Orange Door da li biste o svojoj situaciji više voljeli porazgovarati preko telefona ili lično. 

 Treba mi prevodilac
 Osoblju u službi recite ako vam je potreban prevodilac .
 Recite im:
 • svoj broj telefona
 •  kojim jezikom govorite  
 •  kada vas je najbolje nazvati  
 Prevodilac će vas onda nazvati kasnije.
 
Da li je The Orange Door služba koja je dizajnirana za mene? 
The Orange Door pruža dobrodošlicu svim ljudima, bez obzira na godine, seksualnu orijentaciju i invaliditet. Poštujemo svačije kulturološke i vjerske preferencije. Recite službeniku da li biste radije razgovarali sa muškarcem ili sa ženom. 
The Orange Door sarađuje sa multikulturalnim organizacijama, službama za lezbejke, homoseksualce, biseksualce, transseksualce i interseksualne osobe (LGBTI) i službama za osobe s invaliditetom, kako bi se zadovoljile različite potrebe pojedinaca i porodica.  
Osoblje će vam dati informacije o različitim opcijama i povezati vas sa službama i uslugama koje su vam potrebne. 

Gdje se nalazi Orange Door?
Da biste našli ovu uslugu na lokalnom području,  pretražite po lokaciji ili pod poštanskim brojem

Kada je služba The Orange Door otvorena? 
Služba The Orange Door je otvorena od 9.00 – 17.00 h od ponedjeljka do petka (zatvorena državnim praznicima). 

Kome mogu da se obratim kada služba The Orange Door nije otvorena? 
Izvan radnih sati kontaktirajte sljedeće službe: 
 • Služba za upućivanje muškaraca na broj 1300 766 491 (od 8.00-21.00 h od ponedjeljka do petka i od 9.00- 17.00 h subotom i nedjeljom) (Telefonsko savjetovanje, informacije i upućivanje u druge službe u vezi nasilja za muškarce) 
 • Safe Steps je služba za pomoć žrtvama porodičnog nasilja na 1800 015 188 (24 sata, 7 dana u sedmici. Možete službi Safe Steps poslati i  email  ili koristiti njihovu  uslugu pomoći web chat uživo
 • Linija za pomoć žrtvama kriminala (za sve žrtve kriminala i odrasle žrtve porodičnog nasilja) 1800 819 817 (od 8.00 – 23.00, svakog dana) 
 • Linija u krizi zbog seksualnog napada namijenjena je žrtvama seksualnog napada na 1800 806 292 (24 sata, 7 dana u sedmici)  

Ako se vi ili neko drugi nalazite u direktnoj opasnosti, nazovite tri nule (000) da biste dobili hitnu pomoć i podršku.